Sloopschakel werkt in Noord-Brabant

Sloopschakel is op dit moment alleen actief in Noord-Brabant. Dat betekent dat u als gebouweigenaar en gemeente profiteert van onze prijsgaranties en versnelde, geclusterde aanpak! Om een goed beeld te krijgen wat de kosten zijn voor de sloop van uw stal of schuur vult u eerst de unieke rekentool in. Er zijn tal van individuele keuzes mogelijk, ga gerust uw gang.

Het grote voordeel van de provinciale aanpak is dat we met lokale partijen samenwerken en daardoor in kunnen spelen op uw wensen. We werken binnen Sloopschakel bij voorkeur met lokale adviseurs en bedrijven uit uw regio. Dat draagt ook bij aan het vertrouwen onder de inwoners en aan de regionale werkgelegenheid. Daarnaast stimuleert deze provinciale aanpak een geclusterde aanpak per gemeente. Door bundeling van krachten bij gebouweigenaren, overheden en regionale bedrijven versnellen we de opgave van Noord-Brabant aanzienlijk!

Samen dragen we graag bij aan een het mooie Brabantse landschap, zonder leegstaande stallen en schuren!

Logo Provincie Noord-Brabant


Deskundige hulp nodig?
Sloopschakel maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand en het pakket aan ondersteunende maatregelen voor agrariërs bij de versnelling van de transitie veehouderij. Deskundigen van VABIMPULS helpen eigenaren van Vrijkomende Agrarische Bestemmingen (VAB’s) om samen te zoeken naar nieuwe kansen. Sloop van stallen en schuren kan een overweging zijn. Voor meer informatie over de voucherregeling verwijzen we graag naar de website van VABIMPULS.

De provincie Noord-Brabant stimuleert op verschillende manieren gebouweigenaren in de vorm van regelingen, om te voorkomen dat er veel leegstand van stallen en schuren in het buitengebied ontstaat. Ook zijn er landelijke regelingen die gedeeltelijk van toepassing zijn in Noord-Brabant. Graag geven we u een overzicht van deze regelingen, met een doorverwijzing naar een uitgebreidere uitleg.

Ruimte voor ruimte regeling

Met een bouwtitel van de Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte is het mogelijk een woning te bouwen op het platteland. Dankzij de aanpassing van de regeling is het mogelijk geworden ook andere ontwikkelingen met Ruimte voor Ruimte kavels toe te passen. We verwijzen u graag naar de provinciale ruimte voor ruimte regeling.

Stalderingsregeling
Het doel van staldering is om nieuwe leegstand van stallen tegen te gaan en te zorgen voor een betere spreiding van de veestapel, hiermee zal verdere regionale concentratie van vee in Noord-Brabant worden voorkomen. Staldering geldt in de zes gebieden uit de verordening ruimte. Hier een link naar de kaart waarop deze gebieden globaal zijn aangegeven.

Stal eraf, zon erop
Stoppende veehouders kunnen zonnepanelen plaatsen op hun vrijkomende bouwblok en mogelijk gebruik maken van de stal eraf en zon erop regeling. De provincie werkt samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Mijn Zonneveld om de stoppende veehouder waar mogelijk te ontzorgen, door oplossingen voor te stellen en te helpen bij de realisatie. Mogelijke sloopkosten en asbestsaneringen zijn te financieren vanuit de stalderingsregeling.

Landelijke regeling

Warme sanering varkenshouderij

Om de geuroverlast van varkensbedrijven te verminderen heeft de Rijksoverheid 120 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Met het doel de leefomstandigheden in veedichte gebieden verbeteren. De warme sanering varkenshouderij richt zich op varkensbedrijven in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. In het overzicht (* bron InfoMil) is te zien welke gemeenten zich in het concentratiegebied bevinden.

Bereken de sloopkosten

Wilt u direct weten wat het slopen kost?
Gebruik de rekentool en u krijgt direct de prijs te zien.

Wat kost het slopen?